Právna doložka internetového obchodu bytovynabytok.sk

pre internetový obchod bytoovynabytok.sk je seriózne vybavovanie objednávok a prípadných reklamácií najvyššou prioritou a našou snahou je v prvom rade spokojný zákazník.

Veľký dôraz tiež kladieme na ochranu osobných údajov. Vieme, že osobné údaje sú veľmi jednoducho zneužiteľné a vaša dôvera o poskytnutie Vašich citlivých údajov je pre nás záväzkom, ktorý v žiadnom prípade nechceme porušiť.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Informácie o vás (zákazníkoch) sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä spojené so zákonom o ochrane osobných údajov č.101/2000 zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.

Internetový obchod bytoovynabytok.sk všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu internetového obchodu av žiadnom prípade nie sú poskytované bez súhlasu zákazníka tretej osobe.

Výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú informácie poskytované v čo možno minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie Vami objednaného tovaru.

Bez výslovného súhlasu zákazníkov, nakladáme s vašimi údajmi v rozsahu, ktorý nám ukladá zákon o ochrane osobných údajov a to predovšetkým zákon § 5 odsek. 2 odsek b a v § 6 odseku 6.

Vaše dáta sú uchovávané na serveri, ktoré sú pravidelne zálohované a nie sú ďalej zdieľané tretími osobami. Internetový obchod bytoovynabytok.skje v zmysle § 5 odseku 5. zákone o ochrane osobných údajov oprávnená za účelom ponuky obchodu a služieb. inmternetový obchod bytoovynabytok.sksa považuje za správcu týchto údajov získaných v súvislosti so svojou činnosťou použiť jeho meno, priezvisko a adresu. Vami poskytnuté údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať z našej databázy. Správca osobných údajov potom nesmie ďalej osobné údaje spracovávať.

COPYRIGHT


Všetky materiály obsiahnuté na webe bytoovynabytok.sksú chránené autorským zákonom. Akékoľvek časti webových stránok bytoovynabytok.sk nesmie byť skopírované elektronickou alebo mechanickou cestoua použitá bez predchádzajúceho súhlasu držiteľa týchto práv, jedinou výnimkou tu tvoria informácie, ktoré sú publikované na stránke tlačiť.

ZODPOVEDNOSŤ


Internetový obchod bytoovynabytok.sk upozorňuje, že zobrazené informácie na webových stránkach, môžu byť z časti preberané od dodávateľov alebo výrobcov a preto môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti čo typografické chybya teda môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Internetový obchod bytoovynabytok.sk môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty i služby popísané na vebových stránkach nabytekmirek.cz a negarantuje vecnú správnosť ich produktov.

Internetový obchod bytoovynabytok.sk nenesie voči inej strane zodpovednosť za prípadné škody spôsobené použitím týchto informácií vrátane ušlého zisku, vynaložených nákladov a ďalších možných škôd.

Internetový obchod bytoovynabytok.sk neposkytuje žiadne garancie a záruky, výnimku tvorí záruky a garancie zo zákona.Záruky a garancie, ktoré sú poskytnuté na stránkach výrobcu či dodávateľa nie sú poskytované, pokiaľ to nie je u tovaru či služby výslovne uvedené. Informácie uvedené na stránkach nabytok-valmo.cz nemožno brať ako vyhlásenie o vhodnoti tovaru či služby pre konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník výslovne neobdržal odnabytek-valmo.cz v písomnej podobe.